چگونه یک نمونه قرارداد پیمانکاری مناسب را تنظیم کنیم؟


شاید شما هم جزو کسانی باشید که در میان انواع قرارداد ها نام قرارداد پیمانکاری را شنیده باشید و برایتان سوال پیش آمده باشد که این نوع قرارداد در واقع چه نوع قراردادی است و در هنگام نوشتن آن چه ویژگی هایی را باید رعایت کرد تا یک قرارداد استاندارد داشته باشیم؟ ما در این مقاله قصد داریم تا اندکی به موضوع چیستی قرارداد و نوشتن یک نمونه قرارداد استاندارد بپردازیم پس با ما در ادامه همراه باشید.

قرارداد چیست؟

شاید بد نباشد قبل از این که با انواع قرارداد به خصوص نمونه قرارداد پیمانکاری آشنا شویم در ابتدا به این بپردازیم که اصولا قرارداد چیست؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است تا اشاره ای به ماده 183 قانون مدنی بکنیم که در آن ذکر شده است که: یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن­ها قرار گیرد. بعد از این که شما یک قرارداد را با فردی بستید، خواه این قرارداد از هر نوعی باشید یک رابطه جدید حقوقی میان شما ایجاد خواهد شد اما نوع تعهد و وظیفه ای که شما به عنوان طرفین یک قرارداد نسبت به یکدیگر خواهید داشت به نوع قرارداد نوشته شده میان شما بستگی دارد. اگر بخواهیم به این موضوع به صورت ساده تر و غیر تخصصی بپردازیم باید بگوییم که عقد و قرارداد در حقیقت در یک معنا استفاده میشوند. اما در جایگاه حقوقی این دو اصطلاح کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. در علم حقوق وقتی میگوییم عقد، منظورمان عقود معین ( آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن­ها ذکر شده است مثل عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و …) است. در حالی که اصطلاح قرارداد بر همه قرارداد ها چه این قرارداد ها معین باشند و چه نباشند اطلاق میشود. همانطور که میدانید اصل اساسی یک قرارداد توافق دویا چند نفر به عنوان طرفین قرارداد بر سر یک موضوع است. در فرآیند بستن یک قرارداد قصد و رضایت طرفین قرارداد برای انتقال دادن یک مال و یا انجام یک کار کفایت میکند و هنگامی که طرفین یک قرارداد با اراده و اختیار خود بر موضوعی توافق میکنند در این شرایط دبگر بر آنها واجب است تا آن را رعایت کنند. این شرایط بر کسانی که جانشین آنها میشوند که در واقع قائم مقام انها هستند هم کفایت میکند.

در این موقعیت نیاز به هیچ گونه تشریفاتی نیست اما نکته ای که حتما باید در آن رعایت شود این است که قانون گذار از نظر مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد ذکر شده در قرارداد اضافه خواهد کرد که در بعضی اوقات بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش این قرارداد ها خودداری خواهند کرد.

قرارداد چیست؟

نمونه قرارداد پیمانکاری

برای توضیح این نمونه قرارداد باید بگوییم که نمونه قرارداد پیمانکاری، یکی از مهم ترین انواع قرارداد است که وکیل قرارداد پیمانکاری که همه ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم با آن در ارتباط هستیم. برای این که بیشتر با این نمونه قرارداد آشنا شوید باید بگوییم که قرارداد پیمانکاری در حقیقت بنه قراردادی میگویند که بین اشخاص تنظیم میشود و بر اساس آن کارفرما که یکی از طرفین قرارداد به حساب می آید مجموعه‌ ای از امور شامل اقدامات و فعالیت‌ها را از پیمانکار یعنی طرف دیگر قرارداد درخواست میکند.

برای سادگی این مفهوم باید بگوییم که قرارداد پیمانکاری در واقع قراردادی است که روابط میان کارفرما و پیمانکار را تنظیم میکند. به عنوان مثال با آوردن تعهدات و شرایط لازم و مسئولیت‌ هایی که هر یک از طرفین قرارداد دارند وظایف هر یک از طرفین را مشخص میکند.

البته فعالیت‌ هایی که از سوی کارفرما به‌عهده پیمانکار قرار داده میشود هم باید تحت شرایط و قوانین خاصی انجام شود و از طرف دیگر پیمانکار میتواند شخص حقیقی و یا حقوقی هم باشد.

همچنین دامنه قرارداد پیمانکاری گسترده است و میتواند شامل حمل و نقل، ساختمان و … هم باشد.

نمونه قرارداد پیمانکاری

در زیر متن یک نمونه قرارداد پیمانکاری استاندارد را برایتان آورده ایم که میتوانید از آن استفاده کنید:

1. مشخصات طرفین قرارداد

1. 1 مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

1. 2 مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

2. موضوع قرارداد و محل انجام آن

……….

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه :

………

4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

……..

5. شرایط پرداخت

5. 1 مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).

5. 2 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

5. 3 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

5. 4 مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی …. می باشد).

6. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو) : …..

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی : ……

7. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

9. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

10. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده …. است.  ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ….. است .

11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

12. تعهدات پیمانکار

…….

13. تعهدات کارفرما

……

14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

15. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

16. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

17. موارد فسخ قرارداد

17. 1 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

17. 2 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

17. 3 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

17. 4 تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

17. 5 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

18. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

19. موارد متفرقه

1۹. 1 موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

1۹. 2 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

1۹. 3 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

20. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان

برای دانلود فایل نمونه قرارداد پیمانکاری کلیک کنید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

قراردادمجله حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس جهت مشاوره تخصصی